Categories
Ham Satellite news Telemetry

Telemetri från AO-40

En sammanfattning om möjligheterna till digital trafik via Oscar 40
Av Lars Thunberg, april 2000

RUDAK

RUDAK är den digitala kommunikationsprocessorn som finns ombord på P3-D. Projektledaren för RUDAK är Lyle Johnson, WA7GXD. Arkitekturen och mjukvaru-uppbyggnaden liknar den som finns på andra AMSAT och SSTL mikrosatelliter, men modemen bygger på DSP-teknologi. Rudak kommer att erbjuda digital trafik för P3-Ds användare och flera experiment runt GPS, högre datahastigheter och bilder från kameran ombord.

satellitinfo/rudak2.jpg
RUDAK möter P3D för första gången. Lyle Johnson, WA7GXD, Lou McFadin,
W5DID och Chuck Green, N0ADI är med på bilden.

HÅRDVARA

Den finns två oberoende processorer av modell NEC V53. V53:an liknar en Intel 8086, men med integrerade I/O-funktioner och möjlighet att adressera 16 Mb minne. Varje processor har tillgång till alla 16 Mb där 1 Mb används av programmet och 15 Mb som RAM-disk. Vidare finns 10 serialla portar och 16 DMA-kanaler.

Varje processor har följande modem:

2 st 9600 baud hårdvarumodem

4 st DSP modulatorer

4 st DSP demodulatorer

Processorerna delar också på ett 153.6 kbit/s modem. Bara 9k6-modemen kommer att vara aktiverade i början. Dessa är helt kompatibla med dagens modem. Vidare finns två GPS-mottagare och en kamera som också är kopplade till CPUn. Förbindelse finns också till övriga system, tex. 400 bps IHU-telemetri, partikeldetektorerna mm.

Båda DSP-modemen kan köras samtidigt. Största delen av effekten som är reserverad för digital trafik kommer att läggas på en "standard" 9k6-länk så att effektiviteten på länken blir liknande den för en LEO-satellit, tex. KO-23.


Bild från testerna RUDAK-hårdvaran.

Datatrafik via P3D

DB2OS/Peter ger följande sammanfattning om möjligheterna till digital trafik via Phase 3-D:

"DSP-modemen som finns ombord kan programmeras att fungera på olika frekvenser. RUDAK-experimentet är helt kompatibelt med PACSAT-protokollet, alltså store&forward, ladda ner bilder och bulletiner mm.

Vid sidan av standard 9k6 G3RUH FSK finns det också två upp/nerlänkar för 153 kbit/s PSK och ett antal frekvenser som använder DSP-modemen. De kan sedan programmeras till annan modulationstyp.

För store&forward vill vi helst se användning av 153 kbit/s länken vilken kan användas som en global packetlänk.

PACSAT-protokollets broadcast-funktion kommer att vara mycket effektiv eftersom satelliten är hörbar för väldigt många under långa perioder, upp till 24 timmar! Fler kan ladda ner samma filer samtidigt, jämfört med dagens LEO-satelliter.

Alltså – en standard 9k6 PACSAT-station går att använda till en början men sedan kan andra modulationssätt komma att användas."

Källa: AMSAT-Australia Newsletter 179, mars 2000

By SM0TGU

Webmaster and member of the AMSAT-SM steering group.

Leave a Reply

Your email address will not be published.