Categories
Ham Satellite news

Kör hela världen från balkongen

Av Olle Enstam, SM0DY, september 2001

AO-40:s bana är nu definitiv. Allt bränsle är slut och några ytterligare bankorrektioner är inte möjliga. Banan blev inte riktigt som man planerat men den fungerar utmärkt och kommer att vara stabil under mycket lång tid. Upplänken på 435 MHz och nerlänken på 2,4 GHz fungerar utmärkt även på de längsta avstånden.

På Stockholms breddgrad varierar den maximala elevationen över åren mellan 20 -31 grader. Den är för närvarande är den 29 grader och minskar successivt till 20 grader sommaren 2002 för att därefter åter öka. Bor man söder om Stockholm blir den maximala elevationen högre, bor man längre norrut blir den maximala elevationen lägre.

I Stockholm kommer AO-40 alltid att uppträda inom området 90 – 270 grader. Räknar man med en lägsta användbar elevation om fem grader minskar intervallet till ca 105-255 grader.

Den höga banhöjden gör att vi med undantag för vissa delar av Stilla Havet (150-170 väst) kan köra hela jorden via AO-40.

Med en balkong i söderläge bör man alltså kunna köra hela världen. Upplänken är då på 435 MHz och antennen t.ex. en 16 varvs helix med en längd av 2,8 meter. Nerlänken ligger på
2,4 GHz och en 60 cm-parabol med konverter till 145 eller 435 MHz är tillräcklig. Satelliten rör sig mycket långsamt, vilket gör att en balkongantenn utan problem kan vara handmanövrerad.

Nedanstående tabell kommer från AMSAT-NA och ger exempel på den utrustning som behövs för att köra via Oscar 40. Denna lista skrevs dock innan satelliten kom upp och ovanstående förslag till utrustning är mer aktuell.

Mode
Länk
Frekvens
Antenn
UV
Upp

Ner

435 MHz

145 MHz

11el. Yagi 12.5 dBdC 1.9m boom

5el Yagi 9.0 dBdC 2.1m boom

US
Upp

Ner

425 MHz

2.4 GHz

Samma som UV upplänk

28t Helix 1m lång eller 60cm Dish

LU
Upp

Ner

1.27 GHz

435 MHz

16t Helix 1.1m eller 20el Yagi 1.5m

Samma som UV-upplänk

LS
Upp

Ner

1.27 GHz

2.4 GHz

Samma som LU upplänk

Samma som US nerlänk

By SM0TGU

Webmaster and member of the AMSAT-SM steering group.

Leave a Reply

Your email address will not be published.