Kategorier
Medlemsnyheter

Info från AMSAT-SM styrgrupp

(Swedish only)
Hej, lite info från AMSAT-SM styrgrupp. Egentligen finns inte så mycket att rapportera, med tanke på Covid-19 har vi inga större planer på gång vad gäller fysiska träffar.

  • Vi har fortsatt att ge råd runt KTHs nya markstation för satelliten MIST. Vi hoppas att de snart är klara med stationen och då förhoppningsvis kan vi publicera lite bilder.
  • Det finns ett intresse runt föredrag om amatörradiosatelliter, jag (Lars SM0TGU) har ett antal förfrågningar vilandes pga. Covid-19. Jag är redo att åka ut när det är tillåtet igen med fysiska möten!
  • Vi fortsätter ge information och skriva artiklar på vår hemsida och Twitter. Jag upplever att intresset runt satelliter fortsatt är stort.
    AMSAT-SM är ett välkänt varumärke i denna lilla begränsade del av amatörradio-hobbyn.
  • Håkan tror jag håller igång HF-nätet så ofta som möjligt.

73 Lars SM0TGU

Kategorier
Medlemsnyheter Satellitnyheter

Olle Enstam SM0DY Silent Key

Olle Enstam SM0DY har avlidit i en ålder av 90 år. Olle var under många år aktiv i AMSAT-SM både som styrelsemedlem och ordförande. Han var även aktiv på satelliterna och en flitig skribent i medlemstidningen AMSAT-SM Journal.

Jag hade förmånen att vara medlem i styrelsen en tid under Olles ordförandeskap. Trots stor åldersskillnad mellan oss fick jag alltid förtroende av Olle vilket hans stora erfarenhet av styrelseuppdrag då lyste igenom.

I Svenska Dagbladet den 8 juni 2020 finns en minnestext som sammanfattar hans yrkesliv.

/Lars Thunberg SM0TGU

Kategorier
Medlemsnyheter Satellitnyheter

1000 followers on Twitter

Thank you all for more then 1000 followers on Twitter!

Nu i mitten av april 2020 har AMSAT-SM fått över 1000 följare på Twitter. Tack till alla!
/Lars SM0TGU

Kategorier
Ändringar på amsat.se Medlemsnyheter

Uppdateringar på AMSAT-SM hemsida mars 2020

Nu är alla uppdateringar klara efter att vi bildade sammanslutningen AMSAT-SM. I korthet är det följande:

Beskrivning av vad AMSAT är och vår historik:
https://www.amsat.se/vad-ar-amsat/

Beskrivning vad vi gör idag, vår verksamhet:
https://www.amsat.se/om-amsat-sm/

Aktuella riktlinjer (istället för stadgar) och gällande styrgrupp finns här:
https://www.amsat.se/styrgrupp-riktlinjer/

Och sedan har vi en kortare sammanställning på engelska:
https://www.amsat.se/english-info/

Du som är medlem kan logga in på hemsidan. Då får du ytterligare information och detaljer om hur vi driver sammanslutningen.
Där kan du även ladda ner gamla AMSAT-SM INFO och AMSAT-OZ Journal:
https://www.amsat.se/medlemsservice-2/

73
Lars SM0TGU

Kategorier
Medlemsnyheter Satellitnyheter

Sammanslutningen AMSAT-SM bildas

Idag den 10 mars 2020 bildades sammanslutningen AMSAT-SM i samband med att föreningen AMSAT-SM lades ner. Processen att skapa ett AMSAT-SM för framtiden påbörjades efter årsmötet 2019 och nu är vi redo för att driva AMSAT-SM vidare på ett nytt och enklare sätt.

Alla aktiviteter som ingick i föreningen övergår till nu till sammanslutningen. Hemsidan kommer att uppdateras under mars med nya riktlinjer och övrig relevant information.

Välkommen med oss in i framtiden. AMSAT-SM är amatörradio via satellit!

Today, March 10, 2020, the AMSAT-SM group was formed in connection with the closure of the AMSAT-SM organization. The process of creating AMSAT-SM for the future began after the 2019 annual meeting and now we are ready to continue with AMSAT-SM in a new and simpler way.

All activities that were part of the old AMSAT-SM are now transferred to the new group. The website will be updated in March with new steering guidelines and other relevant information.

Welcome with us into the future. AMSAT-SM is Amateur Radio via Satellite!

Kategorier
Medlemsnyheter

Några förtydliganden inför AMSAT-SM i förändring

Här kommer några förtydliganden, eller svar på några frågor, inför AMSAT-SM förändring då vi går från att vara en förening till en sammanslutning:

Jag vill gärna vara med i styrgruppen men det finns ju inget årsmöte, hur gör jag?
Det stämmer, AMSAT-SM kommer inte ha någon valberedning eller inröstning genom årsmöte. Om du vill hjälpa till kontaktar du helt enkelt styrgruppen. Har du bra idéer och är villig att hjälpa till kommer du ingå i styrgruppen direkt och behöver inte vänta ett år.

Jag har en motion att lämna in men det finns ju inget årsmöte!
Har du en bra idé som du tycker AMSAT-SM ska genomföra, och de faller inom riktlinjerna, kontaktar du styrgruppen som då tar beslut om det ska genomföras eller inte.

Det kommer inte finnas en vald revisor. Hur vet jag att pengarna förvaltas enligt riktlinjer?
Det stämmer att det inte kommer finnas en vald revisor eftersom vi inte kommer vara en förening. Men, i våra nya riktlinjer står det att det bör finnas en revisor som inte ingår i styrgruppen. Revision kan då utföras kontinuerligt, inte bara en gång per år. Så i praktiken kommer kontrollen bli bättre.
Tilläggas ska, att om vi skulle fortsätta som förening och inte skulle hitta en revisor, så skulle vi inte uppfylla stadgarna. Detsamma gäller om vi inte skulle hitta en ordförande. AMSAT-SM som sammanslutning kan fortsätta att fungera med endast en person, om så blir fallet, eftersom vi låter riktlinjerna hela tiden anpassas till den verklighet vi befinner oss i.