Oscar-100

Vi har fått en ny bandplan samt 3 beacon att lyssna på.