Oscar-100

Jag konstaterar att det är någon sändning över transpondern som kan uppfattas som en störning. Någon som vet vad det är?