KTH studentsatelliten MIST

Studentsatelliten MIST

KTH håller på med ett intressant studentsatellitprojekt. Man arbetar i olika team för att förhoppningsvis kunna få upp den i rymden år 2017.

Det finns några välkända namn bakom projektet där alla känner till Christer Fuglesang som numera arbetar för KTH.

Även Sven Grahn känd från Rymdbolaget och TV (Som bisittare i rymdfrågor)  arbetar med studenterna.

Besök gärna hans intressanta hemsida   Svens Space place

Satelliten  MIST  kommer att vara en viktig del i en rad olika experiment där unga tekniker ansvarar för olika delar.

Namn Syfte Föreslaget av
CubeProp Prototyp till framdrivningssystem för CubeSats NanoSpace AB, Uppsala
Ratex-J Prov av nyckelkomponenter för en masspektrometer Institutet f Rymdfysik, Kiruna
Piezo LEGS Prov av en linjär piezoelektrisk motor Piezomotor AB, Uppsala
Cubes X-ray Background Explorer Partikel-, och astropartikelfysik, KTH
SIC in Space Prov med elektronikkrets tillverkad I kiselkarbid Komponenter och Kretsar, KTH
MoreBac Återupplivning av frystorkade mikroorgaisimer Skolan för bioteknologi, KTH
SEUD Prov med att rätta strålningsfel I minnen. Elektroniksystem, KTH

 

Själva satelliten är en 3U cubesat. (Varje kub är standardmåttet 100x100x100 mm)

politech-1

Bilden föreställer Politech-1 som är en 3U cubesat.

(Bilden är med som ett exempel på 3U och har inget med KTH projektet att göra)

 

För den som är intresserad av att följa studenterna så finns en blogg som uppdateras lite då och då. https://mistsatellite.wordpress.com/ där vi även kan se AMSAT-SM:s sekreterare SM0TGU demonstrera hur han har specialiserat sig på att ta emot telemetri från olika satelliter. (studenterna kommer antagligen bygga upp något liknande)

Vi har i AMSAT-SM fått möjligheten att vara delaktiga i projektet, och har varit behjälpliga med råd runt frekvenskoordineringen som skall ske via IARU. Vi kommer även att tillhandahålla en effektiv kontrollstation som måste finnas som backup ifall något skulle gå fel med den ordinarie markstationen som kommer att finnas på KTH.

Vi har även inom AMSAT-SM skött  kontakter med SSA och i förlängningen PTS för att erhålla en korrekt anropssignal som satelliten skall identifiera sig med.

Så här långt pekar allting på att den kommer att heta SE9MIST.

 

Vi hoppas att kunna uppdatera med mer information framöver.

mvh Håkan SM7WSJ