AO-40 fortfarande tyst

Tyvrr s hrs det fortfarande inget frn Oscar-40 och det kommer ingen ny information frn kommando stationerna.

Klla: amsat