UWE-4 uppe 2018-12-27

Satelliten UWE-4 har kommit upp den 27 december 2018. Tidigare UWE-satelliter har varit kända för deras starka beacon på 70 cm.
Den har redan tagits emot på 437.385 MHz FM med 9k6 FSK. Decoder finns hos DK3WN.