Vår verksamhet

AMSAT-SM är en ideell förening för alla som är intresserade av amatörradio och satelliter. Vi har en stolt historia med början 1982. AMSAT-SMs verksamhetsmål är att sprida information om vår hobby, aktivt stödja amatörsatellitprojekt och bevaka medlemmarnas intressen inom amatörsatellitområdet. Vi samarbetar med föreningen Experimenterande Svenska Radioamatörer (ESR).

Vår verksamhet idag
Idag består vår verksamhet i huvudsak av information genom denna hemsida, Twitter, nyhetsbrev och HF-nätet.

HF-nätet


Söndagar kl 10.00 går AMSAT-SM:s HF-nät (3740 LSB på kortvåg) som är en gammal tradition och ett mycket uppskattat inslag i föreningen. Här läser vi upp vi de senaste nyheterna inom satellitområdet. Håkan SM7WSJ är ansvarig för nätet. OBS det finns ingen garanti att nätet går varje söndag.

Nyhetsservice
Vi skriver kontinuerligt om aktuella satellithändelser på hemsidan och bevakar nya uppskjutningar. Vi har även ett stort antal tekniska artiklar, nybörjarartiklar och rapporterar telemetri från Cubesats. På Twitter är vi aktiva och kommunicerar med många amatörer inom AMSAT och vi finns även på YouTube.

Vi sammanställer även vissa nyheter via e-mail som du får om du går med i vår maillista/nyhetsbrev.

Amatörradio från rymdstationen ISS
Från den internationella rymdstationen ISS körs ofta amatörradio på 145.825 MHz. AMSAT-SM är medlem i ARISS Europe för koordinering av skolkontakter med ISS och support av stationens utrustning.

Support till KTH och satellitprojektet MIST
AMSAT-SM har under de senaste åren på olika sätt gett support till KTHs satellitprojekt MIST. Vi hoppas få fortsatt förtroende att följa och hjälpa till med detta projekt.

Verksamhetsmål för 2019-2020
Idag består vår verksamhet i huvudsak av information genom denna hemsida, nyhetsbrev och HF-nätet. Vi har följande pågående verksamhetsmål:

  • Fortsätta vår medverkan, vid behov från KTH, i MIST-projektet.
  • Fortsätta bevaka nyheter och informera genom vår hemsida och Twitter.

Om du vill veta mera om amatörradio rekommenderas ett besök hos
Sveriges Sändaramatörer (SSA).