Vår verksamhet

AMSAT-SM är en sammanslutning för alla som är intresserade av amatörradio och satelliter. Vi har en stolt historia med början 1982. AMSAT-SMs verksamhetsmål är att sprida information om vår hobby och aktivt stödja amatörradiosatellitprojekt. Vi samarbetar med föreningen Experimenterande Svenska Radioamatörer (ESR).

Vår verksamhet idag
AMSAT-SM drivs som en sammanslutning med en styrgrupp som följer våra riktlinjer. Vi anpassar både riktlinjer och styrgrupp kontinuerligt och vid behov då vi inte är styrda av formella årsmöten och stadgar. Idag består vår verksamhet i huvudsak av information genom denna hemsida, Twitter, nyhetsbrev och HF-nätet. Vi hade i mars 2020 ca. 270 medlemmar.

HF-nätet


Söndagar kl 10.00 går AMSAT-SM:s HF-nät (3740 LSB på kortvåg) som är en gammal tradition och ett mycket uppskattat inslag i föreningen. Här läser vi upp vi de senaste nyheterna inom satellitområdet. Håkan SM7WSJ är ansvarig för nätet. OBS det finns ingen garanti att nätet går varje söndag.

Nyhetsservice
Vi skriver kontinuerligt om aktuella satellithändelser på hemsidan och bevakar nya uppskjutningar. Vi har även ett stort antal tekniska artiklar, nybörjarartiklar och rapporterar telemetri från Cubesats. På Twitter är vi aktiva och kommunicerar med många amatörer inom AMSAT och vi finns även på YouTube.

Vi sammanställer även vissa nyheter via e-mail som du får om du går med i vår maillista/nyhetsbrev.

Amatörradio från rymdstationen ISS
Från den internationella rymdstationen ISS körs ofta amatörradio på 145.825 MHz. AMSAT-SM är medlem i ARISS Europe Member Societies under ARISS Europe för koordinering av skolkontakter med ISS och support av stationens utrustning.

Support till KTH och satellitprojektet MIST
AMSAT-SM har under de senaste åren på olika sätt gett support, främst runt deras markstation, till KTHs satellitprojekt MIST.

Om du vill veta mera om amatörradio rekommenderas ett besök hos
Sveriges Sändaramatörer (SSA).