Historia

AMSAT – Internationellt samarbete

Den 4 oktober 1957 lyckades Ryssland sända upp den första satelliten Sputnik från Tyuratambasen nordost om Aralsjön. Den följdes av amerikanarnas första satellit den 31 januari 1958 och starten hade gått för en oerhört snabb utveckling inom rymdområdet. Radioamatörerna var inte sena att följa med och 1960 bildades i Kalifornien, the OSCAR Association (Orbiting Satellite Carrying Amateur Radio), som den 12 december 1961 sände upp den första amatörsatelliten Oscar 1. Den hade en sändare om 140 mW och höll sig uppe i 22 dagar.

Att sända upp och operera amatörsatelliter är dyrt och kräver ett internationellt samarbete. Intresserade amatörer har därför gått samman i nationella AMSAT-föreningar, vilka sinsemellan samarbetar. Den amerikanska AMSAT-NA är givetvis den största och mest tongivande. AMSAT (The Radio Amateur Satellite Corporation) är alltså en internationell sammanslutning där AMSAT-SM är den svenska delen. Tillsammans har vi konstruerat och skickat upp kommunikations-satelliter i banor runt jorden i över 30 år!

AMSAT i Sverige

I Sverige bildades AMSAT-SM 1982 och de flesta av våra medlemmar är radioamatörer men alla med satellitintresse är givetvis välkomna!  Vi är alltså en ideell förening med specialintresset att använda amatörradio via satelliter. Värt att notera att den 24 april 2017 fyllde vi 35 år!

Sedan starten har vi skrivit en mycket uppskattad medlemstidning, AMSAT-SM INFO som senare döptes om till AMSAT-SM Journal. Artiklarna, som nästan alla var på svenska, höll en hög teknisk och språklig standard. På senare år var det svårt att hitta författare och 2010 kom troligtvis det sista numret ut.

Aktiviteter och stora bidrag från AMSAT-SM:

November 2017 donerar vi ca. $285 USD (2500 kr) till ARISS för amatörradio ombord på ISS.

Under 2017 hjälper vi KTHs satellitprojekt MIST med frekvenskoordinering och support runt markstationsfrågor.

Under april 2015 donerar vi $1600 USD (ca. 14400 kr) till satellitprojektet FOX.

En av våra största insatser var under år 2005 då AMSAT-SM stöttade det stora satellitprojektet P3E med att skänka 6000 € (ca. 55000 kr enligt dåvarande kurs)! En annan stor händelse var när Christer Fuglesang körde amatörradio från rymdstationen ISS. Det var dåvarande ordförande i AMSAT-SM som stod bakom detta projekt.

Som mest har vi varit över 500 medlemmar. Vi har ordnat filmvisningar och fullsatta föredrag med kända personer inom satellitvärlden tex. AMSAT-DLs ordförande.

Vi var tidigt ute med en hemsida och har publicerat satellitnyheter under många år. Vi har över 1000 nyhetsinlägg arkiverade! AMSAT-SM drev under många år en av de bäst uppdaterade databaserna över alla amatörradio-satelliter. Den har tyvärr lagts ner pga. tidsbrist.

Under åren har vi givit flera stora bidrag till internationella satellitprojekt. Här är de viktigaste händelserna i vår historia:

  • 2015 april: AMSAT-SM donerar $1600 USD (ca. 14400 kr) till satellitprojektet FOX. FOX-projektet drivs av AMSAT-NA i USA. “AMSAT-SM anser att FOX-projektet är mycket viktigt för att fortsätta utveckla amatörradio ombord på satelliter. Vi hoppas därför vårt bidrag kan hjälpa till att få FOX-satelliterna färdigutvecklade.”
  • 2013: Nystart för föreningen; flytt av medlemsregistret till hemsidan, startar samarbete med Experimenterande Svenska Radioamatörer (ESR), inleder arbete med att skapa fler nybörjarartiklar.
  • 2009: 6 september 2009 åter igen en ny kontakt med ARISS. Denna gång var det Sätraskolan i södra Stockholm som fick en kontakt med Christer Fuglesang.
  • 2008: Donation på 500 € till ARISS som gick till nya amatörradio-antenner ombord på rymdstationen ISS.
  • 2008: Donation på 1500 € till P3E-projektet.
  • 2006: Den 17 december 2006 lyckades Thunmanskolan genomföra en amatörradiokontakt med Christer ombord på ISS via en s.k. telebridge. Projektledare var Eskil SM5SRR som då även var ordförande i AMSAT-SM.
  • 2005: Donation på 6000 € till P3E-projektet.
  • Tidigare var AMSAT-SM var med och sponsrade den stora DX-satelliten Oscar 40 (som tyvärr slutade att fungera alldeles för tidigt).
  • Tidigt på 2000-talet startade AMSAT-SM ett egen satellitprojekt kallat Victoria. Satelliten kom dock inte upp i rymden.