SDR

SDR är mjukvarubaserad radio – här skriver vi artiklar runt SDR som har något gemensamt med satellitmottagning.