Kategorier
Teknik och hårdvara

VHF Handboken är uppdaterad

I November 2020 gavs det ut en ny version av VHF Managers Handbook på IARU Region 1:s hemsida, V9.0. där man hittar ändringar runt bandplan och satellitallokering på 436.000 MHz – 438.000MHz gällande samexisterande digitala trafiksätt

Handboken har uppdaterats hur simplex DATV trafik och experimentell dataöverföring används på 70cm i samma bandplan där satellitfrekvenserna finns.

Handboken har uppdaterats för användningen av enbart simplex DATV/experimentell dataöverföring samt förhållandet och prioritet till satellittrafik i samma bandplan.

I handboken har man nu även beslutat att på 70cm inte längre tillåta äldre ATV och andra ”digitala” trafiksätt kräver mycket bandbredd.


Nyare digitala trafiksätt möjliggör att man kan använda UHF/VHF banden eftersom den bandbredd som krävs är betydligt smalare, dvs. man är inte enbart hänvisad till att använda mikrovågsbanden eftersom bandbredden som krävs ryms nånstans inom bandplanen för respektive VHF UHF band. Dvs. samexisterande trafik förväntas behöva plats på t.ex 436-438MHz.

Exempel på icke-satellit simplex digital trafik som kan dyka upp på 436-438MHz och samexistera på 70cm är enligt standarder DATV DVB-S, RB-ATV.
DATV DVB-S används med en symbolhastighet på 2 M S/sec och bandbredden blir 2MHz.
RB-ATV kan användas med en symbolhastighet på 333 K S/s och bandbredden blir 450kHz.

Det finns andra digitala trafiksätt som t.ex New Packet Radio (NPR) med varierande bandbredd 100kHz till 500kHz och som troligen passar in som experimentell dataöverföring men det finns redan en 200kHz bred allokering för datatrafik på 433.600-434.000MHz så NPR trafik bör återfinnas där.


Här är några klipp ur VHF handboken där ändringarna på 70cm syns.

IARU-R1
Notes: BANDPLAN

1.5.1 Footnote (c ) to:
As of 1-Jan-2021 Analogue ATV and SATV is no longer permitted in the 430-440 MHz band.

ATV operators are encouraged to use the microwave allocations where available, but may use narrower bandwidth DATV modes in the 436-438 MHz band.
See 1.5.4 for further guidance for DATV and experimental Data usage.
In case of interference between DATV/Data and the Amateur Satellite Service, the Satellite Service shall have priority.

1.5.4 DATV and Experimental Data usage in the 436-438 MHz Band (VGC 2020)
If the 436-438MHz amateur satellite section is used for DATV or other experimental Data developments, it
shall be on the following basis:
• DATV (like Voice) Repeater outputs are not permitted
• DATV Internet gateways are not permitted
• DATV Repeater inputs are permitted (eg for cross band usage)
• DATV Simplex usage is permitted
• Transmission times by DATV/Data users should be as short as possible
Any DATV and adhoc simplex Data usage of similar bandwidths to DATV, should be compliant with the
Region 1 Technical Recommendations for DATV in Section-9.4 and in particular the maximum bandwidth.
No other fixed infrastructure for nodes, gateways, DV hot-spots or repeaters are permitted in 436-438MHz.

Här är några klipp från IARU 2020 konferensen:

Recommendations for Technical Recommendations:
a) Rename Section-9 title to Amateur Television (remove ‘wide band’)
b) Remove Sec 9.1 for AM TV in 435 MHz
c) Remove Sec 9.2 for 435 MHz medium BW ATV
d) Remove 9.4.1 re 435 MHz Fast scan ATV standard
e) Remove 9.4.2 re 435 MHz SATV standard
f) Remove 9.4.3 Fax Standard (also redundant)

70cm bandplanen på SSA.SE med fotnot.

435,000 – 436,000 20 kHz Alla moder Exklusivt satellitsegment (e)
436,000 – 438,000 Alla moder Satellitsegment och DATV/Data(e)
(e) Sändning från DATV repeatrar skall inte förekomma i bandet 436 – 438 MHz.

Några länkar:

https://www.iaru-r1.org/wp-content/uploads/2020/12/VHF_Handbook_V9.00.pdf

Kategorier
Teknik och hårdvara

Satellite Memory File for IC-705

This is a memory group file over satellite frequencies for Icom IC-705 and CS-705 software. It is not complete and will be updated. Feel free to use it, change and add, make your own groups etc.

The memories are used like this:

 • Channels named with satellite name, for exemple ”PO-101 Split”, are used in split mode. This channel can be used when using the IC-705 for portable operation or without an extra receiver .
 • The FM-satellites also has five split memories each with AOS-LOS frequencies – for portable operation without computer doppler tuning.
 • Channels named with satellite name and Uplink, for exemple ”PO-101 Uplink”, are used only for uplink (not split). This can be used with software like SDR-Console v3 (external radio) or if you have an extra receiver.
 • Channels named with satellite name and Downlink, for exemple ”RS-44 Downlink”, are used only for downlink (not split).

Import the memory file into CS-705:
Note! Be sure that you not overwrite anything in your IC-705 when cloning. Make a backup of your current settings!

 • Create a new memory group
 • Mark this new group
 • Choose File->Import->Group and choose the .csv file
 • The memories will now be imported to CS-705
 • Clone to your IC-705

As CS-705 seems to handle character set different between regions I have now created two files. If one does not work, try the other one. Comma separated is working for North America.

Download the latest files from SM0TGUs Github:
IC-705_SatFrqMemGroup.csv
IC-705_SatFrqMemGroup_commaseparated.csv

RT Systems Memories example

The following explanation is from Jack Spitznagel – KD4IZ, for the RT Systems software.This brief explanation assumes that the RT Systems IC-705 Programmer user knows how to import memories into the software:

 1. Before you merge these into an existing RT Systems memory set, it is first necessary to open the .CSV file in a spreadsheet (Excel or Libre Office) and edit the Channel Number and Bank names. Save the edited file as a .CSV file.
 2. Channel numbers should be set to start numbering at the first open memory row (this example: if row 77 is your first open memory row, start numbering at 77, go up to 99).
 3. Bank numbers should be changed to the first open memory Bank # in the form “##:Bank Name”. In the example, “04:Satellite” was used because Bank 0, 1, 2, and 3 already have assigned names in the memopry file that was used. Interestingly, the “Satellite” Bank Name was not recorded which requires some easy editing of the new file.
 4. Save your RT Systems memory file to a NEW FILENAME so you don’t lose your settings. Users may want to edit the arrangement once the data is imported into the RT Systems IC-705 Programmer.

Users may want to edit the arrangement once the data is imported into the RT Systems IC-705 Programmer.

Download the latest file from SM0TGUs Github:
IC-705_SatFrqMemGroup_RTSystemsFormat.csv

Kategorier
Teknik och hårdvara

IC-705 doppler correction with SDR-Console

Here a short video of IC-705 Frequency and Doppler control from SDR-Console.
The first part is frequency control with VFO following the radio.
The second part is doppler control from the Satellite External Radio control.

Download the OmniRig config file from: https://sm7iun.se/station/ic705/
Be sure to use the correct CI-V hex code in the seetings for IC-705.

Kategorier
Teknik och hårdvara

IC-705 doppler correction with PSTRotator

To setup the new IC-705 for doppler control with PstRotator software you just have to follow these steps:

 • Download the OmniRig file for IC-705 from here https://sm7iun.se/station/ic705/
 • Be sure to set up the IC-705 for USB control according to the manual from Icom
 • Follow the guidelines in PstRotator documents for satellite and rig control, choosing IC-705 from OmniRig setup

Here a short video after the setup:

Kategorier
Teknik och hårdvara Telemetri

Using SatNOGS observations for current satellite status

Keeping track of all satellites transmitting on ham radio frequencies can be hard and time consuming. The SatNOGS observations is a very good source to see the current active satellites.

No you get a list with current active satellite(s) with correct frequency and data mode. Of course this will not cover all satellites but all the popular sats are always present at SatNOGS.

Kategorier
Teknik och hårdvara

Nya transceivers för satellit

Hej, här kommer en liten spaning över gamla och kommande nya riggar för satellit. Den är absolut inte heltäckande och jag har säkert missat en del viktiga händelser.

Om man kollar historiskt i tiden vad gäller tranceivers för att kunna köra satellit på VHF och UHF med full duplex, dvs. sända på ett band samtidigt som man tar emot på ett annat, så har det uteslutande varit stationära riggar som gäller. Dvs. ganska stora och tunga saker som inte lämpar sig så bra att packa ner i ryggsäcken och köra portabelt. Utbudet har såklart varit mindre än rena HF-riggar men det har alltid funnit några alternativ att köpa.

Förra året kom Icom med en ren VHF/UHF-rig mycket lämpad för satellit, Icom IC-9700. Det är en SDR med många funktioner och priset blev därefter. Den bygger av sin meny-struktur på HF-riggen IC-7300 och en del har köpt båda två för att komplettera varandra. Den är även så pass liten att den går att ta med sig portabelt, men med externt batteri såklart.

IC-9700

När det gäller portabla riggar (full-mode) är det framförallt Yaesu men även Icom som har haft ett par varianter. Ofta har det varit HF/VHF/UHF kombinerade riggar utan internt batteri, men små och lätta och fullt användbara att köra portabelt om man tar med sig ett externt batteri. Ingen av dessa har dock haft full duplex (jag har inte räknat med FM-stationer som ibland har full duplex).

I år har en kinesisk tillverkare, Ailunce, presenterat en portabel SDR-tranceiver HS2 med HF/VHF/UHF till ett förväntat pris runt 500 US$ (tull och moms tillkommer). Denna har inte heller något batteri men i övrigt ser den ut att få intressant innehåll.

HS2

Det ska vara enkelt att ansluta till dator direkt med USB. Uteffekten anges till max 30W på HF. I övrigt finns det ingen information om VHF/UHF-delarna eller vilka möjligheter det finns för enkel satellittrafik. Det lär knappast bli full duplex. Förväntad release i juli 2020. Mer info här:
https://www.ailunce.com/blog/hs2-sdr-hf-vhf-uhf-sdr-sdr-transceiver

Rent portabelt, med inbyggt batteri, är det utan konkurens FT-817(ND) som gäller. Inte heller denna har full duplex men väl inbyggt batteri. Det är fortforarande, efter 20 år, den rig som används mest för portabla satellit-QSO. Många har löst duplex-problemet med att helt enkelt köpa en FT-817ND till!

FT-817ND

Under många år har det ryktas om en efterträdare. När FT-818ND kom 2018 var det många som blev besvikna. Det visade sig vara en 817ND men med några nya komponenter. Men det är i grunden exakt samma radio.

Jag har själv en FT-817ND och jag förstår att den för 20 år sedan var unik. Den verkar tåla vad som helst och jag kör den som en HF-rig på digitala mode. Men att hantera denna radio tycker jag nästan är helt omöjligt. Jag har provat att använda den portabelt och lyssna på satellittransponder men blir bara frusterad när jag försöker använda VFOn och se något på displayen. För mig är det helt enkelt inte roligt. Jag är mycket imponerad över de som har lärt sig att använda FT-817ND för att följa en satellitsignal med doppler!

De senaste åren har några kinesiska tillverkare kommit ut med billiga och små SDR-tranceivers på HF, en del med inbyggt batteri, som blivit populära. Kanske är det därför Icom till slut vaknade?

Hösten 2019 presenterades den portabla IC-705 och gensvaret från radioamatörer blev enormt. Detta var uppenbart något som många hade väntat på. IC-705 använder samma display som IC-7300/9700 och har samma menysystem. Det är en SDR-arkitektur som täcker HF/6m/VHF/UHF. Tyvärr så ser vi ingen full duplex på VHF/UHF. Troligtvis hade det blivit för dyrt att implementera och kanske då även blivit en direkt konkurrent till deras egna IC-9700. Det är oklart just nu hur stödet är för satellittrafik tex. om det går att tracka två VFO:er reverserat för att kunna följa sin nerlänk på en transponder. Men, den har inbyggt batteri som enkelt kan bytas och det är en riktig portabel full mode rig.

IC-705 front

Kanske, efter 20 år, kan vi se en rig som kommer bli en ersättare till FT-817ND. Förväntad försäljningsstart är just nu beräknad till juni 2020. Jag har sett ett förväntat pris på ca. 15 000 kr i Sverige.

Mera info finns här:
https://www.icomjapan.com/lineup/products/IC-705

Och en japansk manual finns nu tillgänglig från denna sida:
https://www.ab4oj.com/icom/ic705/main.html

IC-705 anslutningar
Lätt att byta batteri