Oscar 40

Oscar 40 (AO-40) är troligtvis den amatörradiosatellit som slagit alla rekord inom vår hobby vad gäller uppmärksamhet. Efter ett antal olyckliga omständigheter är den nu helt QRT.

Oscar 40 är alltså tyst sedan januari 2004. Troligtvis är flera battericeller kortslutna. Reservbatteriet anses vara parallellkopplat med huvudbatteriet och man hoppas nu att kortslutningen skall ”självläka” så att huvudbatteriet kan kopplas bort.

Det skrevs ett stort antal artiklar om AO-40. Vi har här sparat de bästa, trevlig läsning!