Nyhetsarkiv 2001

Jul-info
(2001-12-22)

W4SM har lämnat lite information som jag tyvärr inte hinner översätta, så här kommer det på engelska:

Attitude determination on 2001-12-16 showed that
ALON/ALAT = 356/-10.5. This was slightly more negative than
originally expected, but such is the science of magnetorquing.
Following this attitude determination, we had initially planned to
drop ALAT to approximately -30 degs to assure that the solar
sensors would continue to function (without them we cannot
magnetorque) as we moved "under" the sun. This would allow us
to retain full functionality of sensors and torquing. However,
there are two bothersome features about this large negative
ALAT. First, the YACE camera will not see the earth during the
orbit, and precise attitude determination will be very difficult and
time consuming. Second, with the high negative ALAT,
communications will be extremely difficult, both for users and for
telemetry gathering. This is particularly disappointing given that
the lighting is currently optimal for earth photography with
SCOPE and YACE cameras, and the CEDEX system is currently
supplying good data which we would like to continue to gather
through RUDAK. Therefore, we have decided NOT to lower ALAT any further,
but to use the mystery effect to our advantage and simply coast
through the "dead zone" for the next few weeks. We can do this
safely because our -10.5 deg ALAT means the solar angle will
never be worse than -52 degs, assuring adequate power, and the
sun will be on the omni side of the satellite, so we do not have to
worry about damaging the cameras. We know the "mystery
effect" at our current RPM will decrease ALON by 14
degs/week. Therefore, even though we will lose solar lock
shortly when the solar angle exceeds -45 degs, we will know
quite well where we are. We just won't be able to magnetorque
or use the sun sensors again until we drift out of the dead zone. ALON/ALAT will look like this for the next few weeks of drifting: AO-40 ATTITUDE - PRECESSION BEHAVIOR
Mystery Effect = -14.0 degs ALON/week DATE ALON ALAT SA ILL%
--------------------------------------------------
2001 Dec 23 [Sun] 341.0 -10.6 - 42.8 73.3
2001 Dec 30 [Sun] 325.9 -10.8 - 51.8 61.9
2002 Jan 06 [Sun] 310.7 -10.9 - 50.4 63.8
2002 Jan 13 [Sun] 295.6 -11.0 - 39.5 77.2
2002 Jan 20 [Sun] 280.4 -11.0 - 23.6 91.6 When we regain solar sensor lock in the latter half of January, we
will begin station keeping to keep from drifting backward further
in ALON, and will raise the ALAT back to 0 shortly thereafter.
We will then chase the sun slowly back from ALON/ALAT =
300/0 towards ALON/ALAT = 0/0, getting there in April as
previously described. .... the good news, of course, is that with ALAT in this range, we
should be able to keep the transponders active for part of the
orbit after perigee, right through this time period. Some checking
with your favorite tracking program will show reasonably good
squints from MA = 10-40 when ALON=300. Coupled with
the low range this should give acceptable to very good
downlinks. The negative ALAT, of course, favors the southern
hemisphere. During this time, the beacon / transponder / RUDAK
schedule will be altered as the ALON changes. We will keep
you posted here and in the message blocks. The schedule will be
modified slightly in the next day or so, to begin this process. ----W4SM for the AO-40 Command Team

Transpondern stängs av i tre månader!
(2001-12-05)

Transpondern för Oscar-40 kommer att stängas av i 3 till 4 månader. Förklaring finns att läsa här:
http://www.amsat.org/amsat/archive/amsat-bb/
200112/msg00139.html


Oscar 40 fyller år!
(2001-11-21)

Nu fyller AO-40 ett år i bana! Satelliten sköts upp den 16 november från Kourou, French Guiana. Transpondern öppnades den 5:e maj 2001 med U-band och L1-bandet på upplänken och S-2 bandet på nerlänken.

Bob, WB4APR, har på sin hemsida lite text om en portabel antenn för 2.4 GHz.
http://web.usna.navy.mil/~bruninga/ao40ant.html(2001-11-11)

Från AMSAT-UKs hemsida finns följande att läsa: AMSAT-DLs sida är nere igen, det finns en speglad hemsida på adressen:
http://www.dj1km.de/amsat-dl/journal/adlj-p3d.htm
Just nu verkar dock AMSAT-UK ha mer info.Lite information om de olika sändarna på AO-40. Informationen kommer från Stacey, W4SM:S1-TX:
Förra veckan laddades ett litet program upp som slog av och på sändaren varje sekund. När sändaren slogs på, kollade programmet om den drog någon ström och skulle i så fall låta sändaren vara på. Programmet snurrade i ca. 45 minuter utan något resultat - vi kan därför förmoda att S1-sändaren är ur funktion.X-TX:
Ovanstående test kommer även att genomföras på X-sändaren.V-TX:
Denna sändare drar ström och blir varm, men ingen signal kan höras. Nytt försök ska göras med att lyssna från en riktikt bra EME-station. Vi kan dock förmoda att även denna nerlänk är ur funktion.Vidare kan vi läsa om ALON/ALAT (just nu 6/2), om schemat, 3-axelstabilisering och några svar på vanliga påståenden om AO-40. Detta får ni läsa själva på AMSAT-UKKan även rekommendera AO-40 logger som ger aktuell info om vad som händer på satelliten för tillfället.
http://www.artieda.net/hb9dri/ao40logger/

(2001-10-28)


Nu finns version 1.6a av telemetriprogramet P3T.
http://www.cstone.net/~w4sm2/software2/P3t_AP.zip

(2001-10-20)

Enligt ANS 285 är aktiviteten nu runt den GP-data som tas emot. Transponderaktivitet normal. Inget nytt från AMSAT-DL, deras hemsida fungerar sporadiskt.

(2001-10-13)


Inte mycket nytt. AMSAT-DLs sida ligger nere, oklart varför. Ny attitude: ALON/ALAT = 009/1, Alon minskar med 0.85 grader/perigee.
För att lyssna på RUDAK är signalerna Broadcast Callsign = "RUDAKA-11", "RUDAKA-12", "RUDAKB-11", "RUDAKB-12".


GPS testat
(2001-09-29)

Nu har GPS-mottagarna ombord på AO-40 testats med lyckat resultat. Detta projekt sponsras av NASA, som är intresserade att veta hur GPS-mottagning fungerar utanför "ringen" av GPS-satelliter.
Data skickas via RUDAK och ner på S-bandet. För mera info, läs ANS specialbulletin.

Källa: ANS


Senaste nytt

(2001-09-16)

Sammanfattning från den senaste veckan:

* Howard Long, G6LVB, har gjort en "snurra" för att eäkna ut frekvens när man kör via Oscar 40. Finns att ladda ner som Word-dokumnet på:


http://www.g6lvb.com/oldtech.htm

* På varv 399 slogs RUDAK på igen, med GPS. K-tx är på mellan MA=118 till 138.

* K-sändaren (24.048 GHz) fungerar! På varv 396 testades den tillsammans med S2-sändarens input. Michael Fletcher, OH2AUE, tog emot signalen med en 60cm parabol och beaconen var 7dB över bruset. Mera info på:
http://www.oh2aue.pp.fi/24048.htm* Alex Artieda, HB9DRI, meddelar AMSAT-SM att han har startat en Oscar 40 logger. Det går att skriva in på en hemsida att man är QRV, har hört någon station osv. Ungefär som ett DX-cluster: http://www.artieda.net/hb9dri/ao40logger

* S2-sändaren tystnade den 28 augusti. Den kom dock igen under samma varv...

AO-40 frekvenser
(2001-09-08)

De som kör AO-40 har säkert slagits av att det ibland är svårt
att veta vilken frekvens man skall ställa in på sin 70cm-sändare
för att hamna på samma ställe som den motstation man
avlyssnar på 2,4 GHz. Jag försökte mig på att göra en lämplig ekvation för att lösa
problemet, men kom bara halvvägs då det visade sig att en
tjeck - Mirek Kasal OK2AQK - hade klarat av det hela med hänsyn till alla oscillatorer och doplereffekter som påverkar det hela.Hans lösning finns på nätadressen :http://www.isibrno.cz/~kasal/AO-40Fqcalc.htmoch består av ett litet kalkylblad i EXCEL där man efter att ha
fått med rätt värde på sin mottagares felvisning m.m. direkt
får sambandet upplänk-nedlänk som dels siffror, dels position
inom passbandet i ett diagram. Detta för att inte hamna på
beaconfrekvensen.Jag har testat programmet ett par kvällar när S1-transpondern varit igång. Allting stämmer perfekt om man känner till avvikelsen i frekvensangivelserna på sina skalor.Henry SM5BVF


Status 25 aug

(2001-08-25)

AO-40 närmar sig ALON/ALAT 0/0 (just nu 350/2). Snart kommer en lång period då jorden är i vägen för solens strålar vid AO-40 perigee. Detta kommer att pågå ända till juni nästa år. Därför kommer S2-sändaren och "middle beacon" att stängas av mellan MA 220 - 250 för att spara på batterikraften. U/L1 -> S2 passbandet utökas till MA 044 - 120Dom har inte lyckats få igång S1-sändaren än. Tester pågår även för att försöka få igång VHF-sändaren. Telemtri visar att sändaren drar ström (vilket inte är fallet med S1-sändaren). Teamet har skickat upp en liten programsnurra som "motionerar" reläet mellan sändaren och antennen, om felet ligger där hoppas man kunna få igång allt. Nya tester sker om en vecka eller så...

S1-sändaren tyst men svänghjulen fungerar bra
(2001-08-20)

Son ni kanske såg från mailet som Olle Enstam skickade ut så upphörde S1-sändaren på Oscar 40 att fungera på varv 362. Inga fel har upptäckts på telemetrin och ett försök att slå på sändaren igen misslyckades. Ingen mer info finns just nu. S2-sändaren ersätter så länge. Nu en glad nyhet!
På varv 364 testades svänghjulen och detta fungerade mycket bra. Testerna fortsatte på varv 365 där de sattes igång till 100 varv/min. På AMSAT-DLs hemsida finns mer teknisk info om testerna som ni kan läsa själva. Följande artikel ger en djupare inblick:
http://www.amsat.org/amsat/sats/phase3d/wheels/index.htmlOlle Enstam har skrivit om svänghjulen i INFO nr 1/2001RUDAK-testerna fortsätter som förut mellan MA=30-44. U/L1 -> S2 transpondern gäller mellan MA 10-30 och MA 44-100. Någon mer än Olle/SM0DY och Henry/SM5BVF som har kört eller lyssnat på AO-40? Skriv i så fall gärna en artikel för AMSAT-SM INFO nr 3 !All info ovan från AMSAT-DL//Lars SM0TGU

Nytt schema, första bilden från SCOPE
(2001-08-11)

Lite ändringar här på Oscar 40-sidan. Kepler hämtar du numera från vår vanliga kepler-sida. Till höger ser du sammandragen från ANS, som ger en mycket bra sammanställning av händelserna varje vecka. Det aktuella schemat, som kommer från AMSAT-DL, ser du högst upp på sidan. Som vanligt går det inte att sammanfatta all info som kommer från alla källor, för full information går du till respektive länk.

Nu har den första bilden tagits från färgkameran SCOPE. Bilden kommer från kamera B den 7 augusti. JAMSAT står för informationen om SCOPE.

SCOPE

Henry SM5BVF skriver så här den 9 aug:

"Igår släppte man på S1-transpondern igen och den är helt klart bättre än S2. SSB-stationerna låg uppradade på var 10:e kHz. CW- entusiasterna lyste i stort sett med sin frånvaro men några kontakter blev det ju. "

På fråga vad Henry kör med för utrustning kom följande svar:

Nedlänk: Ca 60X40 cm parabol (alltså rektangulär) av typen BBQ grill från R. Myers Communications (företaget finns inte mer, ej heller deras antenner m.m.). Konvertern 2,4 GHz - 144 Mhz av samma ursprung har suttit uppe i min mast sedan 1996 och fungerar liksom antennen fortfarande - peppar, peppar.. Antennen i brännpunkten är en dipol (horisontell polarisation). Upplänk: IC-821H på 70 cm till 2X13 ele Yagi kopplade för cirkulär polarisation enl. Vårgårdas metod. Obs! att koaxkablarna (H-2000) till antennerna är 40 m långa.

Inriktningen av antennen på 2,4 GHz måste ske noggrant. Själv använder jag en trackbox för den automatiska inställningen men gör den slutliga justeringen manuellt. Det gör åtskilligt i signalstyrka.73 Henry SM5BVF

I övrigt finns mer info att läsa om RUDAK på deras hemasida.


Status 4 augusti

(2001-08-04)

Hej, inte många nyheter angående AO-40 finns men har följande info, hämtat från AMSAT-UKs hemsida: Keplerelementen behöver inte bytas ut lika ofta nu då banan är mycket stabil. Senaste kepler är:

AO-40
1 26609U 00072B 01207.85522440 -.00000332 00000-0 10000-3 0 1122
2 26609 5.5081 169.4476 7987446 306.1597 4.0986 1.25599180 3401
Satellite: AO-40
Catalog number: 26609
Epoch time: 1207.85522440
Element set: 112
Inclination: 5.5081 deg
RA of node: 169.4476 deg
Eccentricity: 0.7987446
Arg of perigee: 306.1597 deg
Mean anomaly: 4.0986 deg
Mean motion: 1.25599180 rev/day
Decay rate: -3.32E-06 rev/day^2
Epoch rev: 340
Checksum: 375

Oscar 40 har fått en ny logo, efter den tävling som har pågått ett tag. Under AMSAT-UKs Colloquium korades en vinnare som du kan se på denna (obs! stora) bild: http://www.amsat-uk.org/images/AO40logo.jpg
Den kommer självklart att användas även på AMSAT-SMs hemsidor. Du ser den högst upp till vänster på denna sida.

* Ännu en artikel om squint finns nu att tillgå, denna skriven av Colin, VK5HI. Läs artikeln.

/Lars SM0TGU

Transpondern öppen
(2001-07-25)

AO-40:s transponder öppnades för trafik i går kväll den 19 juli. Utmärkta signalstyrkor. Jag körde bl.a. SM3JGG och OZ1MY, ordförande i AMSAT-OZ. Transpondern kommer att vara öppen i intervallet MA 10-99. ALON/ALAT är f.n. 325/6. Man kan inte gå ända till 0/0 på grund av solvinkeln. Man kommer att stanna i denna atityd några veckor. Transponderkörning kommer att vara möjlig men kan komma att avbrytas av RUDAK-experiment

73 de Olle SM0DY

AO-40 i stabil bana
(2001-07-19)

Pga. semestertider har jag inte gjort några rapporter om AO-40 de senaste veckorna. All info finns i nedanstående nyhetsbrev från ANS. ANS 196 innehåller en sammanfattning om själva ARCJET-händelsen och framtida planer.

I korthet kan dock sägas att AO-40 nu befinner sig i stabil bana för ca. 20 år framåt (enligt simuleringar). All bränsle för ARCJET-motorn är slut så några blev manövrar med den kan det ej bli. Nästa mål är att åter sätta igång transpondrar och fortsätta testerna med RUDAK.Sammanfattning från ANS nr. 196 15 juli
Sammanfattning från ANS nr. 189 8 juli
Sammanfattning från ANS nr. 182 1 juli
Sammanfattning från ANS nr. 175 24juni
Yace 292

Bild från varv 292ARCJET-motorn har avfyrats
(2001-06-22)

Under varv 295 har ARCJET-motorn testats och allt verkar fungera ok. Enligt DB2OS testades motors under 22 minuter. ALON/ALAT var den 21 juni 275/-2.

Övrigt:

* AMSAT-DL har gjort en mini-ordbok över ord som förekommer runt Oscar 40. Saker som ALAT, ALON, ES1 & ES2, Attitude, IHU, Illumination, MA, Solar-Angle, Spin, Squint, SS1 & SS2, WOD och YACE förklaras, även med bilder.
Länk: http://www.amsat-dl.org/journal/adlj40ge.htm

* RUDAK-statusen på AMSAT-NAs hemsida är inte bra uppdaterad, kolla istället på: http://www.coloradosatellite.com/P3D/RUDAKIntro.html

* G6LVB beskriver hur man kan fixa en gammal TV-parabol för AO-40 mottagning på några timmar: http://www.g6lvb.com/60cm.htm

enkel parabol


Transpondern av
(2001-06-09)
Sammanfattning från ANS nr. 147 31 maj
Sammanfattning från ANS nr. 154 5 juni

Nu är transpondern av för tillfället, ALON/ALAT är 345/-26 och på väg mot 270/0 då ARCJET-motorn ska fyras av. Detta ger just nu mer tid för RUDAK-teamet att testa. Beacon är på hela tiden.

Under tiden kan du ladda hem nedanstående Excel-ark, som beräknar vad din mottagande signal från S2-nerlänken kan bli om du ändrar antenngain, kabellängd/dämpning mm.
http://home.hiwaay.net/~mmarcus/download/ao40_s2.xls

AMSAT-UKs sida finns även en förklaring av ALAT och ALON som kan vara intressant att läsa.

YACE
Bild från YACE-kameran

Nytt schema
(2001-05-25)
Sammanfattning från ANS nr. 140 20 maj

Den 22:a maj visade telemetrin ALON/ALAT 0/-5; målet är alon/alat 270/0 då man kommer att bränna av arcjet-motorn för att höja perigee. Följande bild förklarar hur satelliten kommer att ligga i läge till jorden vid 270/0

http://www.cstone.net/~w4sm2/software2/ALON.gif

RUDAK-teamet kommer att testa mer så följande schema gäller nu för AO-40:

MA        Mode
240-039 beacon only
040-099 RUDAK
100-179 L1/U passband On
180-239 RUDAK


Nu är även K-sändaren (24 GHz) och X-sändaren (12 GHz) på under vissa tider. Nytt schema gäller, se nedan:
---
Since orbit 255 the K-TX (24 GHz) and X-TX (12 GHz, solid state PA) transmitters are now ON between MA 122 and MA 134. The frequency for the Middle Beacon (and also the internal "Engineering Beacon") for K-band is 24048.035 MHz. So far, no reports have been yet received, although the output indicator for K is nominal and everything looks good.* L1UC/S2 (L1, U, C uplink / S2 Downlink) transponder is On from MA 70 to MA 209.
* RUDAK1/2 downlink is On from MA 30 to MA 69 and MA 210 to MA 239.
* The S2 MiddleBeacon is always On.Källa: AMSAT-UK
AO-40 bana
Så här ser det ut i programmet P3T när olika mottagare och sändare kopplas ihop i Oscar 40s matris.

Aktuell status
(2001-05-21)
Sammanfattning från ANS nr. 133 13 maj
Sammanfattning från ANS nr. 126 6 maj

10 Ghz TX: Har testats utan resultat. Telemetrin visar att alla kommandon har gått igenom men det verkar som ingen spänning finns på sändaren. Nya försök kommer att göras.

RUDAK: Testas vidare med bra resultat. GPS och 153.6 KBit/s highspeed PSK nerlänk har provats.

Vidare fortsätter YACE-kameran fortsätter att ta bilder. ALON/ALAT är enligt telemtrin 4/1. K-TX (24 GHz) sändaren skulle testas i söndags morse, inga rapporter finns ännu.

Transponder och LEILA igång

(2001-05-14)

En sammanfattning av den senaste tidens händelser på AO-40:

13 maj:
Nu har AO-40:s "krokodildödare" = LEILA kopplats in. Det innebär att den som använder för hög effekt på upplänken först får en var- ningssignal (en tvåtonsharmoni ungefär som en ambulanssirén). Drar man då inte ner effekten kopplas ett notchfilter in som snabbt drar ned effekten på nerlänken för "syndaren".

Vid en provlyssning nu på morgonen hörde jag flera exempel på sirénen så den tycks fungera. Man bör alltså inte köra med högre effekt än att den egna nersignalen blir högst = "general beacon" som i sin ligger 8 dB under "middle beacon" som är lätt hörbar omkring 2401,325 MHz.

73 Henry SM5BVF

11 maj:
Nytt schema från den 10 maj:
Beacon Off MA 4 to MA 20, Transponder On MA 136 TO MA 240

10 GHz X-band närlänken kommer att testas i helgen eventuellt med C-band mottagaren kopplad. Efter testerna kommer C-bandet kanske att kopplas ihop med S2 sändaren. Allt detta kommer att ske på söndag vid 05:00 UTC. S-bandtranspondern med RUDAK kommer att fortsätta som vanligt men vissa störningar kan uppstå.

Källa: AMSAT-UK och AMSAT-DL

9 maj:
Hej allesammans,
AO-40 fungerar i skrivande stund alldeles utmärkt. Aktiviteten är inte särskilt hög men lyckades köra några QSO:n bl.a. med VE3VC, 435 upp, 2,4 ner.

73 Henry SM5BVF

8 maj:
Det rapporteras om mottagning från AO-40 med 35 cm paraboler och 16-varvs helix. Upplänkeffekt ner till 25 Weirp på U-bandet och 100 Weirp på L-bandet. LEILA är inte påslagen (den funktion som ska ta bort starka signaler).

Beacon från 4:e maj:
M QST AMSAT OSCAR-40 ***UPDATE*** 2001-05-04
Magnetorquing to ALON/ALAT=0/0. Beacon off MA = 4-50 Experimental U/L1 ->S2 transponder activity MA = 136-240 Transponder activity may be interrupted for testing!!!
The AO-40 team would like your telemetry files! Please "zip" compress your daily telemetry files and e-mail to: ao40-archive@amsat.org

7 maj:
2 meter och 70 cm är båda användbara upplänkar. Hittils är 2,4GHz den enda använda nerlänken men hoppet för 145 och 435 MHz är inte helt ute även om det ser mörkt ut. En konverter 2,4GHz/145 MHz + 435 MHz upp är en säker kombination

73 de SM0DY Olle

5 maj:
Läser på AMSAT-DLs hemsida att Oscar 40 transponder nu är på för "allmänheten"! Frekvenser:
S2-Downlink:
2401.225 - 2401.475 MHz
U-Uplink: 435.800 - 435.550 MHz
L1-Uplink: 1269.500 - 1269.250 MHz
obs, inverterande.

Någon nordisk amatör som provat?
//Lars SM0TGU


RUDAK testas
(2001-05-04)

På varv nummer 226 testades U, L och U+L mottagarna tillsammans med S2 sändaren på Oscar 40. G3RUH och W4SM körde PSK, CW och SSB och resultatet var mycket bra vilket bekräftar att denna kombination fungerar.

Vi kan kanske snart hoppas på någon form av öppnande av en transponder, när attituden närmar sig alon/alat 0/0.

Sammanfattning från ANS nr. 119 29 april.

Olle SM0DY skriver:

Det vi idag vet är följande: Rx: 145. MHz 435MHz och1,2 GHz fungerar TX: 145 MHz och 435 MHz fungerar ej. 2,4 GHz fungerar Riktantennerna verkar vara ok men de rundstrålande fungerar ej. Det finns ingen downlink på 1,2 GHz. Vi vet inte om den treaxliga stabiliseringen fungerar, d.v.s. om man hela tiden kan rikta Z-axeln mot jorden. Om den ej fungerar kommer man sannolikt att lägga satelliten spinstabiliserad i ALON/ALAT = 0/0 d.v.s. den pekar med riktantennerna mot jorden i den högsta punkten.

Tipset är att man kommer att pröva detta system inom en månad med 145 MHz, 435 MHz och 1,2 GHz upp och 2,4 GHz ner. Jag tror personligen att vi får bereda oss på de högre frekvenserna och att 2,4 GHz ner blir standard. Man kommer sannolikt att låta banan förbli i nuvarande låga inklination d.v.s. nära ekvatorialplanet men även detta kan man leva med speciellt om man får den treaxliga stabiliseringen att fungera.

Det sämsta utfallet är spinstabilisering i ungefär nuvarande bana med ALON/ALAT = 0/0 d.v.s. antennerna riktade mot jorden i apogee och 145MHz och framför allt 435 MHz och 1,2 GHz upp och lägsta nedfrekvens 2.4 GHZ Men även dettabör kunna bli en bra satellit. Man har börjat framgångsrikt att testa RUDAK-sytemet de senase dagarna

73 de SM0DY/Olle


RUDAK

Som Olle, SM0DY, skrev så har det påbörjats tester med RUDAK på AO-40. Det finns en speciell hemsida om RUDAK som nu har börjat att uppdaterats.
http://www.amsat.org/amsat/sats/ao40/rudak/

Kan vara värd att kolla in på, speciellt delsidan "status"

Källa: AMSAT-DL

Bilder från YACE-kameran
(2001-04-21)

Fler bilder har tagits från YACE-kameran ombord på Oscar 40. Bilderna är följande från den 13 april:
2001 Apr 13 Rev 207
Image Filename utc MA
----------------------------------------------
P1 133206.JPG 1332:06 250.17
P2 133504.JPG 1335:06 250.84
P3 133803.JPG 1338:06 251.53
P4 134101.JPG 1341:06 252.20
-----------------------------------------------

Slutsatserna av detta är att kameran och IUH-2 fungerar normalt och att vi har en liten aning om attituden. Träffytan på jorden från kameran ser ut så här:I övrigt blir beacon-signalen blir bättre, i takt med ALON som förändras enligt nedanstående tabell. Kommentarer kommer in att det går att ta emot telemetrin längre tid nu, upp till en timme, med relativt små antenner.

M QST de AO-40 2001 Apr 15. Best estimate of attitude Alat=14;
Alon as per table. Your telemetry, good or bad, is essential to
the management of the spacecraft. Please "zip" compress your
daily telemetry files and send to: mailto:ao40-archive@amsat.org
Rev Alon | Rev Alon | Rev Alon | Rev Alon | Rev Alon| Rev Alon
210 122 | 213 115 | 216 108 | 219 101 | 222 94 | 225 86
211 120 | 214 112 | 217 105 | 220 98 | 223 91 | 226 84
212 117 | 215 110 | 218 103 | 221 96 | 224 89 | 227 82 Källa: AMSAT-DL

Nya planer
(2001-04-07)

Den 3:e mars slutade satelliten att sända telemetri kl. 9:42 och 9:54. Pga. av den höga solaktiviteten trodde man först att IHU-1 hade kraschat, men så var inte fallet. Istället var orsaken att programmet hade fastnat i en loop i navigeringsrutinen. Det finns mer att läsa om detta på AMSAT-DLs hemsida.

Planer april till juni:
De sista dagarna har planerna ändrats lite vad gäller alon/alat. Istället för att göra en dålig översättning till svenska föreslår jag att du går in på AMSAT-DLs hemsida och läser

Källa: AMSAT-DL

Temperaturen sjunker
(2001-03-17)

Temperaturregleringen har nu börjat att fungera igen efter det att spinnet fortsätter att minska. S2 sändarens temperatur har sjunkit från 35-27 °C till 19-20 °C. Snart kommer även AO-40 attityd att ändras. Nedan tabellen som visar hur spinnet har minskat:
Beräknat Uppmätt
Orbit rpm SA rpm SA
--------------------------------------------------
156      17.59 39
157 16.93 38 16.73 38
158 16.18 37 15.87 37
159 15.43 36 15.20 35
160 14.70 35 14.66 34
161 13.95 34 13.91 33
162 13.22 33 12.99 32
163 12.50 33 12.11 30
164 11.80 31 11.36 28
165 11.11 30 10.74 27
166 10.41 29 9.82 25Källa: AMSAT-DL

Spinhastigheten minskar
(2001-03-07)

AMSAT-SM förbättrar bevakningen av Oscar 40 då det nu börjar hända saker: IHU-2 med sin YACE kamera fungerar bra men de bilder som tagits var av dålig kvalité. Fler bilder kommer att tas när kommunikationen mot satelliten fungerar bättre och spinhastigheten är lägre. Bilderna togs den 1 mars och är inte vackra (jag har kollat...) och finns i följande ZIP-fil: http://www.amsat.org/amsat/ftp/telemetry/ao40/2001/03/
ao40_2001-03-02_00154.zip


Just nu håller spinhastigheten på att sänkas från 17.59 varv/min till 16.73 varv/min. Vid nästa perigee blir värden 15.9 varv/min. Detta innebär en sänkning med -0.8 till -0.9 varv/min vid varje perigee och målet är runt 5 varv/min. Så snart spinhastigheten är lämplig kommer kommunikationsmöjligheterna att förbättras.

AMSAT-DL har tagit emot en donation från JAMSAT (Japan Amateur Satellite Corporation) på 4,500,000 Yen (£26,000 eller US $38,000) för P3-D projektet.

Källa: AMSAT-DL och AMSAT-UK

Nya aktiviteter på AO-40
(2001-03-03)

Nu börjar det åter hända saker med AO-40. Solsensorerna har börjat på solstrålar på sig igen så det blir snart möjligt att kunna manövrera satelliten bättre. IHU-2 har även slagits på och bilder ska börjas ta för att bättre få reda på satellitens läge. Mycket mera info finns på AMSAT-UK.

Läget stabilt
(2001-02-11)

Ett tag framåt kommer det inte hända mycket med Oscar 40. Pga. att solsensorerna inte kan se solen just nu (solvinkeln runt 77 grader) kan inte attitudkontrollen startas. Det jobbas på en ny mjukvara som förhoppningsvis kan klara detta utan sensorerna och istället lita sig på data från solpanelerna. Annars blir det bättre i april då solen är i bättre läge; spinhastigheten kan då minskas och fler tester utföras på sändare och mottagare. Alltså - ingen panik, det blir bättre!

Trots olyckan i december visar nya beräkningar på att banan är skapligt stabil, se bild nedan:Källa: AMSAT-DL

Inget nytt
(2001-01-27)


Inte så mycket nytt att rapportera. Batterier och laddning är normal. Man väntar på att solvinkeln ska bli bättre så att spinnhastigheten kan minskas med hjälp av magnetorerna (eller vad det kallas på svenska...).

Bilden visar att det går att ta emot telemetri när sidloberna från S-bandsantennen träffas jorden. Antennen pekar mot jorden vid MA5.Ny dokumentation över telemetrin finns på
http://www.amsat-dl.org/p3d/tlmspec.txt
Aktuell status
(2001-01-20)

Lite ny info:
* V/U/L1 Receiver *
Mottagarna fungerar bra med HiGAIN antenner men inte med rundstrålande antenner. Det är troligen fle på antennen, kablarna eller antennreläet.
* V-TX *
V-band sändaren har testas med HiGAIN-antennen, men ingen beaconsignal har hörts. Fler tester kommer att utföras.
* U-TX *
Inga tester har utförts, men kommer att göras då spinhastigheten är reducerad.
* Attitude Control System *
Fungerar helt OK. Spinhastigehet ungefär 17 varv/min. En ny "de-spinner" mjukvara håller på att utvecklas och ska laddas upp. Denna nya algoritm använder ej information från solsensorn och resultatet hoppas bli en minskad spinhastighet. (solvinklen är nu runt 60 grader och därför har solsensorn slutat ge information) FLer tester på gång!

Källa: AMSAT-UK DB2OS

Senaste kepler
(2001-01-13)

Nya kepler; attitud-ändringar pågår så perioden för att ta emot telemetrin på S-bandet kommer att förändras. Förklaring av fakta-ord finns på vår satellitordlista.
Kepler:

AO-40
1 26609U 00072B 01007.63378031 -.00000113 00000-0 00000 0 0 234 2 26609 6.0423 232.5105 8133763 203.8825 69.7775 1.26906686 866

Bränsleläckage?
(2001-01-10)

Det finns misstankar om bränseläckage från AO-40. Banändringarna kan inte förklaras på så sätt att naturkrafter (gravitation från jorden, måne mm) själva skulle påverka banan. AO-40 pekar alltid åt samma håll. Om bränslet läcker ut från motormunstycket betyder detta att hastigheten ökar vid perigee och minskar vid apogee, som i sin tur får effekten att perigee-höjden reduceras. Nedan finns en bra bild som visar detta.Status 9 jan
(2001-01-09)

Det har kommit mycket information från både Dr. Karl Meinzer, DJ4ZC och DB2OS. Jag hinner (orkar!) inte översätta så ni får själva gå in och läsa rapporterna. DB2OS skriver dock att det finns antydan till läckage vilket skulle förklara den ökade rotationshastigheten. Högsta prioritet nu är att få satelliten tillbaka i "normalt" användarläge, men vad som menas med det är oklart.

Mottagarna OK
(2001-01-08)

DB2OS skriver att VHF och UHF-mottagaren är ok och fungerar bra med riktantennerna. Inga resultat än med rundstrålande antenner. VHF-sändaren testades mellan 17.31 och 17.35 UTC (igår) av VK5AGR. Temperaturen steg då på sändaren från 16.6 till 28 grader, men ingen signal hördes... Telemetrin på S-bandet var tyvärr ej felfri vid detta tillfälle så testet med VHF-sändaren måste göras om under den närmaste tiden.

Källa: AMSAT-DL

Banberäkningar
(2001-01-06)

AO-40 kommandostation Stacey Mills, W4SM, har gjort några beräkningar på satellitens bana under många år framåt. Det som ligger till grund för beräkningarna är om satelliten skulle visa sig inte kunna manövreras något mer. Bilderna finns på AMSAT-DL.

Banberäkning

Fortsatt arbete
(2001-01-04)

AMSATs kommandostationer för Oscar 40 fortsätter nu sitt arbete med satelliten och innan fler delsystem eller sändare börjar att användas måste följande frågor besvaras:

* Vad hände vid kraschen och varför?
* Vilka telemtridata är korrekta och vilka är felaktiga?
* Vilken är satellitens verkliga attitude ?
* Hur mycket spinner AO-40 och varför har spinhastigeheten ökat?
* Vad hände med IHU-1 och IHU-2 och varför?
* Är alla antenner, mottagare och sändare i guntion och vad kan göras för att förbättra kommunikationen?

Beacon sänds fortfarande på 2401.318 MHz +/- Doppler.

All mjukvara uppladdad
(2000-12-29)

AO-40 "Flight software" är nu uppladdad, utom D-block och WOD som kommer att laddas upp senare. L-Band upplänken verkar fungerar bra med 250 w eirp enligt G3RUH.
Bästa signalerna från AO-40 är mellan MA 16 to MA 32 kring 2401.325 MHz +/- Doppler.

Senaste kepler:
AO-40 / OSCAR 40
1 26609U 00072B 00358.71368715 -.00000218 00000-0 00000-0 0 179
2 26609 6.1593 236.5032 8131813 196.8718 93.7933 1.26873926 676

Källa: AMSAT-UK och AMSAT-DL

Oscar 40 under full kontroll
(2000-12-28)

Arbetet med AO-40 fortsätter. Ny mjukvara har laddats upp och BCR:en (Battery Charge Regulator) fungerar bra, batterierna är i bra skick. Som tidigare rapporterats har vissa temperatursensorer gårr sönder, men solsensorerna verkar fungera bra. Satilliten spinner med 16 varv/minut, vilket är betydligt mer än de 9 varv/min som var fallet innan "kraschen."

Det verkar som om AO-40 är under full kontoll igen. Under de närmsta dagarna kommer mer mjukvara att laddas upp och flera av mottagarna kommer att testas innan 2-meterssändaren slås på igen. AO-40 sänder tills dess endast på S-bandet.

Källa: DB2OS via AMSAT-UK:

Oscar 40 sänder åter på S-bandet!
(2000-12-27)

From. den 25 december så sänder AO-40 igen, numera på 2401.305 MHz!! På AMSAT-DLs hemsida kan vi läsa följande:

ZL1AOX har laddat upp "IPS" (som jag inte vet vad det är) och telemetrin är nu igång. AO-40 sänder endast på S-bandet och kommer inte att byta sändare till V-bandet förrän bättre kunskap finns om nuvarande status på satelliten.

Det verkar även som om några temperatur- och strömsensorer har gått förlorade. En mer detaljerad analys kommer nu att påbörjas och hela programvaran laddas upp igen. Om några dagar hoppas vi ha mer kunskap om vad som inträffade och vad detta får för följder.

Källa: DJ4ZC och DB2OS

Fortfarande tyst från Oscar 40
(2000-12-21)

Fortfarande är det oklart vad som hänt med AO-40. Det är inte säkert att
IHU-1 har kraschat och svaret på detta kanske vi inte får förrän 25
december. Det som vi väntar på är att en funktion kallad COMMAND-ASSIST ska återställa datorn ombord, och detta kan ske mellan den 21 och 25 december. Att från en kommandostation göra en "blind reset", alltså med ett kommando reseta IHU-1, kan göra läget värre. Det finns alltså anledning att ta det lugnt och vänta tills den 25:e.
Teamet är hoppfulla och hoppas givetvis att det finns chans att
återställa AO-40, men skriver även att det inte finns några garantier.
Kontakten med satelliten försvann den 13 december.Senaste kepler:
AO-40
1 26609U 00072B 00354.78150463 .00000000 00000-0 00000-0 0 124
2 26609 6.2479 237.0656 8128421 195.4843 97.8395 1.26834511 611Info från AMSAT-DLNästa rapport från mig kommer efter julhelgen.73
Lars SM0TGU

****** GOD JUL / GOTT NYTT ÅR Osansade bedömare har befarat att:
1) AO-40 exploderade i samband med banjusteringen.
och/eller
2) man fyrade av i fel riktning.
Tack och lov är båda fel. NORAD låter meddelar att det är ETT objekt man följer, radarmålytan är densamma som tidigare och banan är i stort sett densamma som publicerats av AMSAT-DL.
NORAD har placerat banan obetyligt högre och något före AMSAT-DL's viket ger en vinkelskillnad i banan på cirka 0.2 gr.AMSAT OSCAR 40 58975 x 378 km
1 26609U 00072B 00354.78150683 -.00000292 00000-0 00000+0 0 165
2 26609 6.2479 237.0656 8128421 195.4843 97.8405 1.26866570 613Det är bara att hoppas att man lyckas få kontakt igen och inom en inte
alltför avlägsen framtid ser till att höja perigeum/Anders SM0DZL

250 personer var med i vår undersökning om intresset att köpa utrustning för Oscar 40. Resultatet:Telemetrin har tystnat
(2000-12-16)

Den 13 december tystnade telemtrin från Oscar 40. Idag lördag den 16:e går satelliten in i ett nödläge som förhoppningsvis gör att telemetrin startar igen.

Källa: ANS

Status 13 december
Översatt av Olle Enstam, SM0DY

Av projektledaren och ordföranden i AMSAT-DL Karl Meinzer, DJ4ZC och AMSAT-NA:s president Robin Haighton, VE3FRH.Nästan fyra veckor har nu gått sedan uppskjutningen och det finns några goda nyheter och några dåliga att rapportera.
Som alla väl vet fick vi inte efter separationen de väntade signalerna på 70 cm. Följaktligen programmerade vi om IHU-2 till att fungera som repeter med användande av 2 m "middle beacon" som nerlänk.
Vidare har de två S-bandsändarna använts temporärt men det är endast under en mycket kort del av omloppet som S-bandsantennen pekar någorlunda rätt mot jorden, vilket f.n.begränsar användandet av S-bandet.
Huvudaktiviteten för markstationerna har varit att lära sig att flyga AO-40 och att förbereda för den första bankorrigeringen med 400 N-motorn. Satelliten behöver justeras så att z-axeln ligger i banplanet (ALAT=0) och pekar bakåt i färdriktningen när satelliten befinner sig i perigee. (ALON 270). Satelliten skall vidare spinna med 9 varv per minut. Mot bakgrund av detta beslöt vi att inte bearbeta 70 cm-problemet förrän efter den första bankorrigeringen ägt rum
Reorienteringen av satelliten visade sig vara mer tidskrävande än vad vi trodde från början. Vi hade två problem att lösa:1. När vi är i närheten av den önskade inriktningen av Z-axeln är förutsättningarna för korrigeringar svåra. Det jordmagnetiska fältet är nästan vinkelrätt mot spinnaxeln, vilket gör det lätt att andra spin-hastigheten men svårt att ändra Z-axelns riktning. Det visade sig vidare att avrundningsfel i IHU:s mjukvara var av samma storlek, som den önskade korrigeringen av axelns läge. Ett försiktigt spel med de använda parametrarna i IHU ledde slutligen till ett tillfredsställande resultat.2.Bangeometrin var också ogynnsam när det gällde att bestämma satellitens attityd eftersom jordsensorn och solsensorn låg i nästan samma riktning. Faktiskt bländades tidvis jordsensorn av solsensorn så att inga användbara mätvärden erhölls. Med hjälp av YACE-kameran och IHU-2 löstes dock problemet. Genom att ta bilder av jorden vid strategiska tillfällen kunde vi använda YACE som en andra jordsensor, som gav oss erforderliga tilläggsdata.IHU-2 spelade en viktig roll i bearbetningen och lagringen av bilderna. Olyckligtvis har det visat sig att IHU-2 inte är lika pålitlig som IHU-1. Var och varannan dag har vi haft kraschar.
Detta har resulterat i att fyren endast sänt en svag bärvåg utan modulation tills IHU-2 man genomfört en manuell reset. Hittills har detta inte utgjort något större problem, men det har varit störande. Vidare har vi nu några data som visar hur strålningen kan negativt påverka minnesfunktionen.
Vi räknar med att installera ytterligare mjukvara i IHU-2, som skall göra det möjligt att automatiskt återställa IHU-2 efter kraschar. Men allt detta får vänta tills det blir lite lugnare.
Tills vidare får vi leva med problemen, vilka verkar förorsakas av kraftig strålning och typiskt inträffar när satelliten just passerat perigee och går in i strålningsbältena igen.Söndagen den 10 december hade vi slutligen nått den rätta orienteringen och spinhastigheten för satelliten för att kunna göra en första körning av 400 N-motorn för att öka höjden i apogee till ca 50 000 km. Vi beslöt att vänta till måndagen den 11 december med AO-40 i perigee i skarven mellan bana 50 och 51.Alla erforderliga program var uppladdade. Det hela måste ske automatiskt eftersom perigee inträffar vid ekvatorn och höjden är endast 600 km, vilket betyder att satelliten inte kan nås från någon kontrollstation. Perigee 50/51 kom och gick men ingen motorstart ägde rum. Vi gick igenom telemetrin och konstaterade att alla steg fungerade men inget heliumtryck kunde konstateras. Det krävs heliumtryck för att öppna bränsle-ventilerna.
Vi undersökte problemet under måndagen. Inledningsvis inriktade vi oss på mjukvaran och undersökte skillnaden mellan testsystemet i Kourou och systemet ombord. Vi fann emellertid att var fråga om ventilproblem. Vi hade haft samma problem tidigare under slutprovningen, vilket resulterade i att en av ventilerna hade reparerats. Allt tydde på att vi hade råkat ut för samma problem, viket kan bero på att ventilerna är gamla. Vi införde nu dubbla öppnings- och stängningskommandon, vilket slutligen ledde till ett flöde av helium. Men vi kunde vidare konstatera att heliumflödet var en storleksordning mindre än vad som var nödvändigt.
Vi byggde upp tanktrycket till det normala, programmerade om för en planerad tändning på måndagkvällen.
Denna gång fungerade det, men telemetrin indikerade att brinntiden var tre minuter längre än planerat. Detta gav en apogee-höjd av ca 60 000 km. För våra slutliga planer har detta ingen betydelse - vi skulle ha använt den lilla motorn för en ytterligare banhöjning. James Miller har skrivit ett dataprogram för IHU-2 som möjliggör att i detalj studera motorns körningsförlopp.
En detaljerad analys pågår och vi har redan några första indikationer på problemets natur och möjliga vägar att bota eller åtminstone leva med det, förutsatt att motorn inte skadats.
Under de närmaste dagarna kommer vi att undersöka frågan i detalj. Om vi har ett verkligt problem med 400 N-motorn kan vi behöva ompröva vår strategi för stt uppnå en användbar slutgiltig bana. Men det betyder också att vi måste införa restriktioner vid kommande motorkörningar, så att vi inte slutmålet äventyras.
För de närmaste dagarna planeras inga ytterligare attitydförändringar. Vi kommer att kunna undersöka problemet med 70 cm-sändaren. Under dessa tester kommer vi att kunna avgöra om 70 cm-sändaren kommer att kunna bli operativ. Så vi lever i en spännande tid.Till slut vill vi uttrycka våra komplimanger till och vår uppskattning av kontrollstationerna för deras utmärkta arbete. Varje dag möter de svåra utmaningar som kräver mycket tid och hängivenhet. Dom gör ett SUPER job.