Vår verksamhet

Amatörradio är en gammal och anrik hobby där människor från hela världen kommunicerar med varandra via radiokommunikation. Inom amatörradion finns många specialintressen. Ett av dessa är att kommunicera via satelliter som konstruerats av just radioamatörer eller numera i de flesta fall av universitet och högskolor.

AMSAT-SM är en liten ideell förening för alla som är intresserade av amatörradio och satelliter. Vi har en stolt historia med början 1982. AMSAT-SMs verksamhetsmål är att sprida information om vår hobby, aktivt stödja amatörsatellitprojekt och bevaka medlemmarnas intressen inom amatörsatellitområdet. Vi samarbetar med föreningen Experimenterande Svenska Radioamatörer (ESR).

Amatörradio från rymdstationen ISS

Från den internationella rymdstationen ISS körs dagligen amatörradio på 145.825 MHz. AMSAT-SM är medlemmar i ARISS Europe för koordinering av skolkontakter med ISS och support av stationens utrustning.

Verksamhetsmål för 2017-2018

Idag består vår verksamhet i huvudsak av information genom denna hemsida, nyhetsbrev och HF-nätet. Vi har följande verksamhetsmål för 2017-2018:

  • Fortsätta support för KTHs MIST-projekt.
  • Ha fler utlottningar av enklare utrustning (preamps och liknande).
  • Ha som mål att skriva artiklar och notiser till ESR och QTC.
  • Fortsätta bevaka nyheter och informera genom vår hemsida och Twitter.

HF-nätet

Vissa söndagar kl 10.00 går AMSAT-SM:s HF-nät (3740 LSB på kortvåg) som är en gammal tradition och ett mycket uppskattat inslag i föreningen. Här läser vi upp vi de senaste nyheterna inom satellitområdet. Håkan SM7WSJ är ansvarig för nätet. OBS det finns ingen garanti att nätet går varje söndag.

Nyhetsservice på hemsidan

Vi skriver kontinuerligt om aktuella satellithändelser på hemsidan och bevakar nya uppskjutningar. Vi har även ett stort antal tekniska artiklar, nybörjarartiklar och rapporterar telemetri från vissa Cubesats.

Vi sammanställer även vissa nyheter via e-mail som du får om du går med i vår maillista/nyhetsbrev.

Om du vill veta mera om amatörradio rekommenderas ett besök hos
Sveriges Sändaramatörer (SSA).