Satellitspårning med SDR-Radio v2

SDR-Radio v2 är ett program för mjukvarubaserad radio (SDR). I och med version 2 av programmet, som utvecklas just nu, finns en bra och enkel integrerad satellitspårningsmodul. Här kommer en kort sammanfattning:

Grundläggande funktioner

Med programmet följer en installationguide som PDF-dokument. Det är bra förklarat vad man behöver konfigurera, i stort sätt det enda man behöver ange är sitt eget QTH. Keplerelement hämtar programmet automatiskt från AMSAT-NA och Celestrack.

Nedan är den enkla panel som visar tid till LOS/AOS, satelliten, AZ och elevation och grundläggande data.

Trackingpanelen

Trackingpanelen

Val av satellit är smart – i listan ser man direkt vilka som är hörbara eller hur lång tid det är kvar tills satelliten kommer:

Satellitlista

Satellitlista

Det går även att få en traditionell lista på passager:

Lista över passager

Lista över passager

Dopplerkorrigering

Det fina med integrationen mellan spårningsdelen och övriga programfunktioner är möjligheten till automatisk dopplerkorrigering dvs. justering av frekvensen. Se först till att följande val är markerat under inställningar:

Inställning för dopplerkorrigering

Inställning för dopplerkorrigering

Jag har märkt att dopplerkorrigeringen inte går igång ibland, då hjälper det att slå av/på spårningsfunktionen en gång. Vidare kommer du inte se att VFO:n ändras utan det syns bara i vattenfallsbilden.

Så här ser det ut, först en bild på HO-68 CW-beacon utan korrigering (klicka för större bild). Här ser man att CW-signalen driver i frekvens. Den röda ringen är min markering av HO-68 signaler:

HO-68 CW-beacon utan dopplerkorrigering

HO-68 CW-beacon utan dopplerkorrigering

Och så här ser det ut med dopplerkorrigering påslagen (klicka för större bild). CW-signalen ligger fast, signaler brevid ”flyttar sig”. Den röda ringen är min markering av HO-68 signaler:

HO-68 CW-beacon med dopplerkorrigering

HO-68 CW-beacon med dopplerkorrigering

Sammanfattning

Jag kan rekommendera programmet om du har en SDR-mottagare och lyssnar mycket på datalänkar och beacons. Det fungerar fantastiskt bra och spårningsdelen är föredömligt enkel. Vill du har en mer avancerad spårning är ett separat program dock svårslaget.