Guide: ta emot väderbilder med RTL-SDR

Att ta emot bilder från vädersatelliter, speciellt NOAA-satelliterna, här länge varit en del av vår hobby och vi har tidigare skrivit många artiklar om det. Nu finns en mycket bra guide om att ta emot bilder med hjälp av en RTL-SDR USB-mottagare. Den är så pass bra skriven att det inte behövs någon guide på svenska. Du hittar den på följande adress:

http://sdrformariners.blogspot.co.nz/p/weather-satellites-software.html

Där finns även en bra artikel om antenner till satellitmottagning på 137 MHz.